• 088-971-9499
  • 318/62 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริการดูแลแฟนเพจ

บริการดูแลแฟนเพจ

บริการดูแลแฟนเพจ

บริการโพสเนื้อหาและภาพลงแฟนเพจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แฟนเพจมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่ต้องการผู้ช่วยดูแลแฟนเพจ คอยโพสเนื้อหาพร้อมภาพลงแฟนเพจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแพคเกจอยู่ 2 ลักษณะ คือสำหรับแบบเริ่มต้น และแบบดูแลต่อเนื่องมี 3 ขนาด ตามจำนวนความถี่ของการโพสเนื้อหาลงแฟนเพจ

บริการดูแลแฟนเพจแบบเริ่มต้น

บริการดูแลแฟนเพจแบบเริ่มต้น

มีแฟนเพจอยู่แล้ว แต่มีเนื้อหาไม่มากนัก แต่ไม่ต้องการให้หยุดนิ่ง

เหมาะสมหรับผู้ที่มี FACEBOOK Page อยู่แล้ว เนื้อหาที่ต้องการลงไม่มากนัก และไม่มีผู้ดูแล FACEBOOK Page แต่ไม่ต้องการให้ FACEBOOK Page ที่มีหยุดนิ่ง ขาดการอัพเดท และขาดการประชาสัมพันธ์ โดยในแพคเกจมีรายละเอียดการบริการดังต่อไปนี้

แพคเกจดูแลแฟนเพจ แบบเริ่มต้น ราคา 2,900 บาท

  • ลงรายละเอียดสินค้าและบริการ 6 ครั้ง / เดือน

แพคเกจดูแลแฟนเพจ แบบ 2 เดือน

สำหรับผู้ที่ต้องการผู้ช่วยโพสเนื้อหาและภาพลงแฟนเพจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แฟนเพจมีเนื้อหาน่าสนใจคอยอัพเดทอยู่อย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีบริการ ดูแลต่อเนื่องมี 3 ขนาด ตามจำนวนความถี่ของการโพสเนื้อหาลงแฟนเพจ