• 088-971-9499
  • 318/62 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริการสร้าง-ปรับปรุง เว็บไซต์

บริการสร้างเว็บไซต์

บริการสร้างเว็บไซต์

บริการสร้างเว็บไซต์ใหม่ : ประเมินราคาตามปริมาณงานที่ทำ ทีมงานของเราดูแลแบบครบทุกวงจรตั้งแต่ จดโดเมน หาพื้นที่สำหรับวางเว็บไซต์ให้ วางโครงสร้างเว็บ ดูแลเนื้อหาและภาพประกอบที่จะนำไปลงในเว็บ รวมถึงการโปรโมทเว็บไซต์ด้วย

บริการปรับปรุงเว็บไซต์

บริการปรับปรุงเว็บไซต์

บริการปรับปรุงเว็บไซต์เดิม : ประเมินราคาตามงานที่ทำ เว็บไซต์ที่ขาดการปรับปรุงและอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและไม่น่าสนใจ บริการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราจะช่วยทำให้ เว็บไซต์ที่มีอยู่ น่าสนใจ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพราะถ้าสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วไม่อัพเดท ไม่ปรับปรุง สิ่งที่ทำมาทั้งหมดก็แทบจะสูญเปล่าไปเลย

นอกจากปรับปรับให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมายแล้ว ทางเรายังสามารถช่วยปรับให้ ถูกใจ Search Engine ได้อีกด้วย ถือเป็นส่วนช่วยให้ เว็บไซต์มีโอกาสถูกค้นหาเจอโดย Search Engine มากขึ้น นั่นแปลว่า โอกาสในการขายก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน