• 088-971-9499
  • 318/62 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Our Service

Our Service

Our Service

• สร้าง Facebook Fanpage เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
• วิเคราะห์จุดอ่อนและเสนอแนวทางปรับปรุง Facebook Fanpage ที่มีอยู่
• โปรโมท Fanpage บน Facebook ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
• จัดทำเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการขึ้นใหม่เพื่อความน่าสนใจ และมีคนติดตาม
• จัดทำเนื้อหาเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
• เพิ่มจำนวน Like ให้กับ Fanpage อย่างมีคุณภาพ
• ออกแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ประกอบโฆษณา
• อัพเดทข้อมูลบน Facebook Fanpage Instagram และเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
• บริการถ่ายภาพบุคคล สินค้า เพื่อใช้ในการโฆษณา หรือสร้างประวัติบุคคล
• จดโดเมน ให้เช่าเนื้อที่สำหรับเว็บไซต์ และจัดทำเว็บไซต์
• จัดทำวีดีโอ เพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์

หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
[email protected] , Tel. 088-971-9499
หรือ http://www.facebook.com/TaketoGOAL

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.